Activiteitencommissie

Activiteitencommissie

 

Bij een aantal activiteiten worden ouders betrokken. Alleen met de incidentele en/of structurele hulp van ouders kunnen sommige activiteiten georganiseerd worden. De Activiteitencommissie (A.C.) zorgt er, samen met de leerkrachten, voor dat alle ouders bij deze activiteiten betrokken worden en dat er ieder jaar weer allerlei festiviteiten en activiteiten plaats vinden die voor onze leerlingen onvergetelijke gebeurtenissen worden. Zij helpen o.a. bij de sportdag, schoolreisjes en excursies. Zij organiseren in samenwerking met leerkrachten festiviteiten zoals; Sinterklaas, Kerstmis en Pasen. De leerkrachten blijven echter bij alle activiteiten verantwoordelijk voor de groep.

 


Zonder geld kan een AC geen activiteiten organiseren voor de kinderen.
De vrijwillige bijdrage, bestemd voor deze activiteiten, waaronder schoolreizen en schoolkamp, is per groep verschillend:
groep 1/ 2 €42,50
groep 3 t/m 6 €52,50
groep 7 en 8 €72,50.

Bankrekeningnummer: NL90 RABO 0314 050388 t.n.v. ouderraad, obs schoolfonds
U kunt ook in 2 termijnen betalen. 30 Oktober is de eerste termijn en 30 maart de tweede termijn.

Zij maakt jaarlijks het jaarverslag en financieel overzicht. Ouders krijgen de gelegenheid om vragen te stellen hierover.

5.5 Regeling Meedoen Noordkop
De gemeenten Hollands Kroon en Schagen maken het via de regeling Meedoen Noordkop mogelijk voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met lage inkomens om deel te nemen aan sport- culturele- en onderwijsactiviteiten. Per jaar is er € 350,- per kind beschikbaar.
De regeling is bedoeld voor gezinnen met een inkomen dat lager is dan 110% van het bijstandsniveau. De grenzen zijn: echtpaar of samenwonend paar € 1.490--, alleenstaande ouder € 1.341,-.

Meer informatie vindt u op de website:

https://www.meedoennoordkop.nl/