Peuterspeelzaal Dreumesland

Peuterspeelzaal Dreumesland

 

Samen spelen en samen ontwikkelen is niet alleen van elkaar leren, maar ook met elkaar leren. Binnen
onze peuterschool worden peuters, in een vertrouwde speel- en leeromgeving, spelenderwijs
gemotiveerd om zich te ontwikkelen. Uw peuter krijgt de kans om de eigen horizon te verbreden en de
wereld te verkennen en te ontdekken. Dit gebeurt door spelen, voorlezen, maar ook door middel van de
eigen fantasie, vrij spelend met uitdagend speelmateriaal. Wij stimuleren uw kind in zijn/haar
ontwikkeling. Dit gebeurt met een gerichte leermethode, Puk & Ko, maar altijd spelenderwijs. Wij
spelen in op de brede ontwikkeling van het kind. Te denken valt aan motoriek, sociale-,
communicatieve- en cognitieve vaardigheden. Ieder kind is uniek en leert op zijn/haar eigen wijze. Wij
begeleiden dit binnen de mogelijkheden van het kind, want geen kind is hetzelfde. De pedagogisch
medewerker van peuterschool Dreumesland is VVE gecertificeerd. Deze certificatie biedt praktische
handvatten om peuters, op elk niveau, bij hun ontwikkeling te begeleiden. Peuterschool Dreumesland
is een gezellige, sfeervolle peuterschool, gevestigd binnen basisschool de Meerkoet in Dirkshorn.
Dreumesland is 3 ochtenden per week geopend. Het vaste team bestaat uit José Wenker en Gusta
Landman. Bij Dreumesland wordt gewerkt met het VVE programma Puk & Ko. Puk is een methode om
kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling, Puk is een ‘knuffel’ die voor de kinderen dagelijks aanwezig
is en mee doet met het dagprogramma van de groep. ? Op de peuterschool is er een vast dagritme,
waardoor de peuters weten wat er komen gaat. Daarbinnen vinden verschillende activiteiten plaats. U
kunt denken aan: kringmomenten, voorlezen, knutselen, spelactiviteiten. Er wordt dagelijks buiten
gespeeld of binnen lekker even actief bewogen. Peuterschool Dreumesland heeft een gezellig ingericht
lokaal met verschillende speelhoeken en veel stimulerend en ontwikkelingsgericht materiaal. Wij
creëren een warme, stimulerende en veilige omgeving, waarin kinderen zich met elkaar kunnen
ontwikkelen in hun eigen tempo. Waar ze mogen zijn wie ze zijn, uniek! Een mooie opstap in de
doorgaande lijn naar het basisonderwijs.

 

Mocht u interesse hebben in peuterschool Dreumesland, dat bent u welkom op maandag-,dinsdag- en donderdagochtend

om binnen te lopen en sfeer te proeven.