Zelfstandig werken

Zelfstandig werken

Vanaf de kleuters leren de kinderen zelfstandig te werken. Zelfstandig werken vinden wij heel belangrijk. Onafhankelijk van volwassenen kunnen spelen en leren is goed voor het zelfvertrouwen van een kind. Het sociale aspect speelt hier een rol, zoals: hulp vragen en geven aan anderen.

 

Wanneer de leerkrachten extra instructie geven kunnen de kinderen geen beroep op hen doen. Dit wordt gevisualiseerd door een rood stoplicht. Tijdens deze instructie zullen de kinderen ze zelf naar een oplossing moeten zoeken.

 

De leerlingen leren te werken met weektaken. In een opbouwende lijn wordt hen geleerd goed te plannen.

In de kleutergroepen wordt gewerkt met vrije en verplichte taken. Deze taken zijn schematisch aangegeven zodat er een visuele geheugensteun voor de leerlingen is.

De tweede helft van groep drie leren de leerlingen met een uurtaak te werken, welke in groep vier wordt uitgebreid naar een dagtaak en vanaf de tweede helft van groep vijf naar een weektaak.

Door de weektaak kunnen leerlingen werken en leren op het eigen tempo en niveau.