Sociale ontwikkeling

Sociale ontwikkeling

Wij vinden dat een leerling alleen goed kan presteren in een veilige en prettige omgeving. Er wordt op de Meerkoet daarom veel aandacht geschonken aan de sociale en emotionele ontwikkeling. De sociale ontwikkeling bevorderen wij onder meer door kinderen binnen verschillende activiteiten te laten samenwerken. Meerdere malen per jaar wordt er door de hele school met hetzelfde thema gewerkt. Op deze manier is het mogelijk om klassendoorbrekend te werken en daardoor kunnen kinderen leren functioneren binnen heterogene groepen. Voortvloeiend uit het feit dat de kinderen ook graag betrokken willen zijn en vol goede ideeën zitten, die de school vooruit kunnen helpen, is er dit schooljaar een leerlingenraad opgezet.
 

Uiteraard zijn niet alleen de kinderen en de leerkrachten invloedrijk als het gaat om de sfeer. We hebben ook de ouders hierbij hard nodig. Dit als een drie-eenheid, waarbij iedereen elkaar positief kan beïnvloeden en de kinderen zo de sociale vaardigheden kunnen leren die nodig zijn binnen en buiten de school.
 
Methode Vreedzame School

De gehele school werkt de met methode Vreedzame School.  De Vreedzame school is een methode dat tot doel heeft het verbeteren van het sociale en emotionele klimaat in klas en school. Een Vreedzame School is een gemeenschap, waarin iedereen (leerlingen, personeel, ouders, ondersteunend personeel) zich betrokken en verantwoordelijk voelt en op een positieve manier met elkaar omgaat. Het is een school waar leerlingen een stem hebben, waar leerlingen invloed kunnen uitoefenen op- en verantwoordelijk zijn voor het klimaat in de klas en school, op hun eigen leeromgeving en hun eigen ontwikkeling.