Projectonderwijs

Projectonderwijs

 De leerlingen gaan tijdens een thema op zoek naar informatie en verwerken dat met elkaar. Ze zijn aan het onderzoekend leren. Door deze manier van werken zijn de leerlingen veel meer betrokken bij het thema en nemen daardoor meer informatie tot zich.
De groepen 1 t/m 3 gaat om onderwerpen die de interesse hebben van het jonge kind. Deze worden thematisch aangeboden zoals: de seizoenen, de boerderij, het verkeer, het huis, de familie.
De groepen 4 tot en met 8 krijgen de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie projectmatig aangeboden. Hierbij wordt wel rekening gehouden met de kerndoelen die gelden voor deze vakken. Er zijn methodes aanwezig voor aardrijkskunde, geschiedenis en biologie, maar deze worden door ons en de leerlingen als bronnenboeken gebruikt. De projecten zijn in de groepen 4 tot en met 8 gelijk.

 Project Alkmaars Ontzet / Gouden Eeuw.

Leerlingen van de groepen 4 tot en met 8 gezamenlijk op pad naar o.a. het Stedelijk museum in Alkmaar.
 

Tentoonstellingsavond
Een aantal keren per jaar werken we met alle groepen aan een groot schoolproject, dat afgesloten wordt met een tentoonstelling of feestavond voor de kinderen, de ouders en andere belangstellenden. De vernieuwde digitale omgeving van de school biedt aan eenieder de mogelijkheid tot het opzoeken van informatie en als hulpmiddel bij het maken van werkstukken. 
 

Toetsing van wereldoriëntatie
Voor het vak wereldoriëntatie worden geen toetsen afgenomen. Tijdens het project wordt door de leerkracht gekeken hoe de leerling zich inzet, welke activiteiten hij of zij uitvoert, hoe hij of zij deze uitvoert, hoe de samenwerking met andere leerlingen is en hoe het eindproduct is / de eindproducten zijn geworden. Voor het eindproduct krijgt de leerling een beoordeling en elke leerling krijgt ook een individuele beoordeling. De kinderen zullen verschillende opdrachten krijgen. Te denken valt aan: een verslag, een werkstuk, een poster of een presentatie.