Cito

Cito

De Cito-toets beperkt zich tot het testen van cognitieve vaardigheden zoals taal, lezen, rekenen en begrijpend lezen.  Onze school doet mee aan de algemeen landelijke LOVS Cito-toetsen om op een objectieve manier te meten hoe de leerlingen zich ontwikkelen. Wij hechten echter ook grote waarde aan vaardigheden zoals zelfstandigheid, samenwerken en zelfontdekkend leren. Deze vaardigheden op gebied van persoonlijkheidontwikkeling zijn bij de overstap naar het voortgezet onderwijs minstens zo belangrijk.
 

In groep 8 zal medio oktober het drempelonderzoek en de NIO worden afgenomen. Deze gebruiken we bij de keuze van het vervolgonderwijs. Tevens moeten zij vanaf 2013- 2014 een verplichte eindtoets voor taal en rekenen maken. De centrale eindtoets wordt eind april afgenomen.


Zoeken

  Titel Snelfilter instellen Emailadres Snelfilter instellen Nummer Janee Snelfilter instellen Geboortedatum Snelfilter instellen Memo1  
 
Geen resultaten