EHBO groep 7/8
terug
01 april 2016

EHBO groep 7/8


 De leerlingen van groep 7/8 krijgen vanaf vandaag les in EHBO. De helft van de klas is gestart met een praktijkles. De leerlingen leren verbanden leggen en diverse handelingen uitvoeren. Deze praktijkles wordt voor het derde jaar verzorgd door twee van onze ouders. Daar zijn wij als team heel erg dankbaar voor. De andere helft van de klas behandelt de theorie. Dit doen ze door in tweetallen een hoofdstuk te bestuderen en daar vervolgens een korte presentatie van te maken. Door al deze presentaties hebben alle leerlingen straks de stof van het gehele boek doorgenomen. 
Op 15 april wordt de tweede les gegeven. Dan wisselen de theorie- en praktijkgroepen elkaar af. Op 13 mei volgt een herhalingsles van zowel de praktijk als de theorie. Op 20 mei zal het examen plaatsvinden.