Verleg je grenzen
terug
06 februari 2018

Verleg je grenzen


In de 21e eeuw wordt er zelden meer alleen gewerkt; we werken vooral in teams. Door samen te werken wordt sociaal inzicht groter en ook persoonsvorming is erbij gebaat. Een leerling van De Meerkoet is op weg een echte wereldburger te worden, daarvoor is het gezamenlijk realiseren van een doel en anderen daarbij aanvullen en ondersteunen een onmisbare vaardigheid.


Bij de start van het nieuwe kalenderjaar zijn de kinderen in alle groepen gaan werken aan dezelfde doelen. Deze vier doelen staan genoteerd op de wand in de grote hal. De doelen op de wand zijn door verschillende routes met elkaar verbonden. Niet elke leerling is nog even ver of doorloopt hetzelfde leerproces.


Met behulp van deze wand willen wij het leerproces van de vaardigheid samenwerken inzichtelijk maken voor iedereen en de kinderen bewuster maken van hun eigen leerproces. Waar sta jij op de wand? Welke doelen heb je al gehaald en welke bewijzen heb je hiervoor?