Schooltijden

Schooltijden

Schooltijden:

Op De Meerkoet draaien wij een continurooster met 5 gelijke dagen van 8.30-14.00uur
 

De groepen 3/4 en 5
• eten gezamenlijk om 12.15uur 
• meester Sander en juf Mieke houden om beurten toezicht.


De groepen 6/7 en 7/8
• eten gezamenlijk om 12.30uur 
• juf Marjo, juf Lenie en juf Karen houden hier om beurten toezicht.


Groep 1/2
• eten met juf Joke